[Download] DSKP Kssm Tingkatan 2 2018

Download DSKP (SUBJEK TINGKATAN 2 KSSM 2018) Asas Sains Komputer Bahasa Arab Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Kadazandusun Bahasa Iban Geografi Matematik DLP Matematik Reka Bentuk Teknologi Sejarah Sains Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam Borang Pelaporan DSKP Tingkatan 2 Semua Mata Pelajaran. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Koleksi DSKP Subjek KSSM Tingkatan 2 merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ketahui Cara Memanipulasi Teori Kecerdasan Pelbagai Di Dalam Kelas

Sepanjang tempoh berkhidmat di dalam bidang pendidikan. Kepelbagaian murid di dalam kelas tidak dapat dijangkakan. Disebabkan gaya pembelajaran murid yang unik dan pelbagai, saya amat tertarik untuk kongsikan sedikit pengalaman berdasarkan pemerhatian yang dibuat bersandarkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Hanya menggunakan 3 sahaja sudah memadai untuk melihat hasil yang diinginkan. Langkah pertama: Mengenal pasti 3 kelompok pelajar/murid di dalam kelas. Mengenal pasti murid visual, audiotori, dan kinestetik dengan cara meminta murid itu sendiri mengangkat tangan. Soalan kepada murid : 1. Belajar dengan sendiri dan tidak suka diganggu (Ciri pelajar visual/audiotori)(Kendiri) 1. Belajar dalam kea

[Download] DSKP Semakan Kssr Tahun 2 2018

Download DSKP (SUBJEK TAHUN 2) Mata Pelajaran Teras: Bahasa Melayu English Language Matematik (NEW) Matematik DLP Sains (NEW) Sains DLP Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Moral ​Mata Pelajaran Wajib: Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Seni Visual Dunia Muzik TMK Pendidikan Kesenian Borang Pelaporan DSKP Tahun 2 Semua Mata Pelajaran. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Koleksi DSKP Subjek KSSR Tahun 2 merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Featured Posts
Recent Post
Our Sponsors
seringgit sehari.png
mercy.png
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
 
OFFER 'MAC2020'
'AKSES SEUMUR HIDUP'
TERHAD

KLIK BAWAH NI

AKSES RPH

Hakcipta Terpelihara 2016 - 2020 © Mohd Firhan Bin Asilin (Team Robot RPH) [+60128415711]. Segala kandungannya termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah hak milik Mohd Firhan Bin Asilin kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekali pun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada En Mohd Firhan Bin Asilin.