Tips Matematik

COMBINE OPERATIONS/OPERASI BERCAMPUR Melibatkan operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan kurungan. Penyelesaian adalah mengikut langkah: Langkah 1: Kurungan diselesaikan dahulu Langkah 2: Darab atau bahagi Langkah 3: Tambah atau tolak dari kiri ke kanan Contoh 1: 7 -2 + 3 Penyelesaian : Dari kiri ke kanan 7 -2 + 3 = 5 + 3 = 8 Contoh 2: 5 x 6 / 3 Penyelesaian : Dari kiri ke kanan 5 x 6 / 3 = 30/3 = 10 Contoh 3: 9 + 3 x 4 Penyelesaian : Langkah 1 -> Cari jawapan 3x4 Langkah 2 -> Cari jawapan operasi + 9 + 3 x 4 = 9 + 12 = 21 Contoh 4 : 15 - (8 + 2)/5 Penyelesaian: Langkah 1 -> Cari jawapan dalam kurungan

Featured Posts
Recent Post
Our Sponsors
seringgit sehari.png
mercy.png
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
 
OFFER 'MAC2020'
'AKSES SEUMUR HIDUP'
TERHAD

KLIK BAWAH NI

AKSES RPH

Hakcipta Terpelihara 2016 - 2020 © Mohd Firhan Bin Asilin (Team Robot RPH) [+60128415711]. Segala kandungannya termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah hak milik Mohd Firhan Bin Asilin kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekali pun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada En Mohd Firhan Bin Asilin.