SENARAI BORANG PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

 1. Bahasa Melayu                                                      -1-2-3-4-5-6-

 2. English Language                                                 -1-2-3-4-5-6-

 3. Matematik                                                             -1-2-3-4-5-6-

 4. Sains                                                                      -1-2-3-4-5-6-

 5. Sejarah                                                                            -4-5-6-

 6. Pendidikan Islam                                                   -1-2-3-4-5-6-

 7. Pendidikan Moral                                                  -1-2-3-4-5-6-

 8. Pendidikan Jasmani                                              -1-2-3-4-5-6-

 9. Pendidikan Kesihatan                                           -1-2-3-4-5-6-

 10. Reka Bentuk Teknologi                                                   -4-5-6-

 11. Pendidikan Seni Visual                                                   -4-5-6-

 12. Dunia Muzik                                                           -1-2-3-4-5-6-

 13. TMK                                                                                  -4-5-6-

 14. Pendidikan Kesenian                                             -1-2-3-4-5-6-

 15. Bahasa Arab                                                           -1-2-3-4-5-6-

 16. Bahasa Iban                                                            -1-2-3-4-5-6-

 17. Bahasa Kadazandusun                                           -1-2-3-4-5-6-