Terdapat format yang pelbagai di sesuaikan dengan iklim sekolah, daerah dan juga dasar

Kementerian Pendidikan Malaysia