KSPK 2017 TERBARU PRASEKOLAH


Download KSPK (SUBJEK PRASEKOLAH 2017)

KLIK SINI

KSPK 2017 untuk semua Mata Pelajaran Prasekolah . Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

Koleksi KSPK 2017 untuk semua Mata Pelajaran Prasekolah merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hakcipta Terpelihara 2016 - 2020 © Mohd Firhan Bin Asilin (Team Robot RPH) [+60128415711]. Segala kandungannya termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah hak milik Mohd Firhan Bin Asilin kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekali pun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada En Mohd Firhan Bin Asilin.