(NEW) Download DSKP Semakan (SUBJEK KSSR Tahun 3 2019)


Download DSKP 2019 (SUBJEK TAHUN 3)

Mata Pelajaran Teras:

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu SJK

English Language

Matematik

Matematik DLP

Sains

Sains DLP

Sejarah

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

​Mata Pelajaran Wajib:

Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Reka Bentuk Teknologi

Pendidikan Seni Visual

Dunia Muzik

TMK

Pendidikan Kesenian

Bahasa Arab

Bahasa Iban

Bahasa Kadazandusun

Borang Pelaporan DSKP Tahun 3 Semua Mata Pelajaran. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk Mata Pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

Koleksi DSKP Subjek KSSR Tahun 3 merujuk sumber dari (BPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hakcipta Terpelihara 2016 - 2020 © Mohd Firhan Bin Asilin (Team Robot RPH) [+60128415711]. Segala kandungannya termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah hak milik Mohd Firhan Bin Asilin kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekali pun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada En Mohd Firhan Bin Asilin.