Tips Matematik

COMBINE OPERATIONS/OPERASI BERCAMPUR

Melibatkan operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan kurungan. Penyelesaian adalah mengikut langkah: Langkah 1: Kurungan diselesaikan dahulu Langkah 2: Darab atau bahagi Langkah 3: Tambah atau tolak dari kiri ke kanan Contoh 1: 7 -2 + 3 Penyelesaian : Dari kiri ke kanan 7 -2 + 3 = 5 + 3 = 8 Contoh 2: 5 x 6 / 3 Penyelesaian : Dari kiri ke kanan 5 x 6 / 3 = 30/3 = 10 Contoh 3: 9 + 3 x 4 Penyelesaian : Langkah 1 -> Cari jawapan 3x4 Langkah 2 -> Cari jawapan operasi + 9 + 3 x 4 = 9 + 12 = 21 Contoh 4 : 15 - (8 + 2)/5 Penyelesaian: Langkah 1 -> Cari jawapan dalam kurungan Langkah 2 -> Cari jawapan bahagi Langkah 3 -> Cari jawapan operasi - 15 - (8 + 2) /5 =15 - 10/5 =15 - 2 = 13 Contoh 5: 4 x 7 + (1+3) x 5 - 13 Penyelesaian: Langkah 1: Cari jawapan untuk operasi x dan kurungan Langkah 2: Kira dari kiri ke kanan 4 x 7 + (1+3) x 5 - 13 = 28 + 4x5 - 13 = 28 + 20 - 13 = 48 - 13 = 35

Sumber: http://mhariati.blogspot.com/2010/03/combine-operationsoperasi-bercampur.html

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hakcipta Terpelihara 2016 - 2020 © Mohd Firhan Bin Asilin (Team Robot RPH) [+60128415711]. Segala kandungannya termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah hak milik Mohd Firhan Bin Asilin kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekali pun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada En Mohd Firhan Bin Asilin.