Pembelajaran Abad Ke 21 (PAK21) - Set Aktiviti PAK21
Definisi PAK21


Proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi,kolaboratif, pemikiran kritis, dan kreativitiserta aplikasi nilai murni dan etika89 Aktiviti PAK21 Serta Contoh Aktiviti


1.Human Graphing (graf manusia)

Murid bergerak mengikut kumpulan dan membentuk corak tertentu supaya topik mudah difahami.


2.Video Clips (klip video)

Penggunaan klip video dengan berpandukan soalan-soalan yang disediakan


3.Using large picture cards (gambar/foto besar)

Penggunaan gambar atau foto dalam PdP


4.I see, I Think, I wonder (saya lihat, saya fikir & saya bertanya)

a)Senaraikan apa yang mereka lihat

b)Fikirkan apa yang mereka lihat dan kaitkan dengan hidup seharian

c)Bertanya soalan-soalan yang berkaitan


5.Recap Groups (mengulang/mengingat semula)

Kumpulan murid memberi laporan kepada kelas secara lisan berkenaan apa yang telah dipelajari sebelum itu.


6.Rocket writing (penulisan pantas)

Jangka masa diberi (contohnya 3 atau 5 minit) untuk murid menulis apa yang mereka tahu berkenaan apa yang telah dipelajari sebelum itu.


7.Gallery Walk ( Lawatan ke galeri)

Murid berjalan sekeliling bilik untuk

a)Melihat

b)Berfikir

c)Berbincang dengan rakan-rakan sekumpulan berkenaan hasil kerja rakan-rakan lain yang ditampal


8.Y Chart (carta Y)

Tiga keeping kertas ditampal dalam bentuk Y dan pada setiap kertas ditulis soalan yang berbeza untuk murid menulis jawapan mereka


9.Time Capsules (kapsul masa)