FORMAT 1
4.PNG

F1: SUBJEK TAHUN 1-6

 1. Bahasa Melayu                  1-2-3-4-5-6

 2. English Language             1-2-3-4-5-6

 3.  Matematik                         1-2-3-4-5-6

 4. Sains                                   1-2-3-4-5-6

 5. Sejarah                               1-2-3-4-5-6

 6. Pendidikan Islam               1-2-3-4-5-6

 7. Pendidikan Moral              1-2-3-4-5-6

 8. Pendidikan Jasmani          1-2-3-4-5-6

 9. Pendidikan Kesihatan        1-2-3-4-5-6

 10. Reka Bentuk Teknologi               4-5-6

 11. Pendidikan Seni Visual      1-2-3-4-5-6

 12. Dunia Muzik                       1-2-3-4-5-6

 13. TMK                                    1-2-3-4-5-6

 14. Pendidikan Kesenian         1-2-3-4-5-6

 15. Bahasa Arab                       1-2-3-4-5-6

 16. Bahasa Iban                       1-2-3-4-5-6

 17. Bahasa Kadazandusun      1-2-3-4-5-6

 18. Bahasa Semai                    1-2-3-4-5-6

2.PNG

F2: SUBJEK TAHUN 1-6

 1. Bahasa Melayu                  1-2-3-4-5-6

 2. English Language             1-2-3-4-5-6

 3.  Matematik                         1-2-3-4-5-6

 4. Sains                                   1-2-3-4-5-6

 5. Sejarah                               1-2-3-4-5-6

 6. Pendidikan Islam               1-2-3-4-5-6

 7. Pendidikan Moral              1-2-3-4-5-6

 8. Pendidikan Jasmani          1-2-3-4-5-6

 9. Pendidikan Kesihatan        1-2-3-4-5-6

 10. Reka Bentuk Teknologi               4-5-6

 11. Pendidikan Seni Visual      1-2-3-4-5-6

 12. Dunia Muzik                       1-2-3-4-5-6

 13. TMK                                    1-2-3-4-5-6

 14. Pendidikan Kesenian         1-2-3-4-5-6

 15. Bahasa Arab                       1-2-3-4-5-6

 16. Bahasa Iban                       1-2-3-4-5-6

 17. Bahasa Kadazandusun      1-2-3-4-5-6

 18. Bahasa Semai                    1-2-3-4-5-6

FORMAT 2
FORMAT 3
3.PNG

F3: SUBJEK TAHUN 1-6

 1. Bahasa Melayu                  1-2-3-4-5-6

 2. English Language             1-2-3-4-5-6

 3.  Matematik                         1-2-3-4-5-6

 4. Sains                                   1-2-3-4-5-6

 5. Sejarah                               1-2-3-4-5-6

 6. Pendidikan Islam               1-2-3-4-5-6

 7. Pendidikan Moral              1-2-3-4-5-6

 8. Pendidikan Jasmani          1-2-3-4-5-6

 9. Pendidikan Kesihatan        1-2-3-4-5-6

 10. Reka Bentuk Teknologi               4-5-6

 11. Pendidikan Seni Visual      1-2-3-4-5-6

 12. Dunia Muzik                       1-2-3-4-5-6

 13. TMK                                    1-2-3-4-5-6

 14. Pendidikan Kesenian         1-2-3-4-5-6

 15. Bahasa Arab                       1-2-3-4-5-6

 16. Bahasa Iban                       1-2-3-4-5-6

 17. Bahasa Kadazandusun      1-2-3-4-5-6

 18. Bahasa Semai                    1-2-3-4-5-6