4.PNG

F1: SUBJEK TAHUN 1-6

 1. Bahasa Melayu                  1-2-3-4-5-6

 2. English Language             1-2-3-4-5-6

 3.  Matematik                         1-2-3-4-5-6

 4. Sains                                   1-2-3-4-5-6

 5. Sejarah                               1-2-3-4-5-6

 6. Pendidikan Islam               1-2-3-4-5-6

 7. Pendidikan Moral              1-2-3-4-5-6

 8. Pendidikan Jasmani          1-2-3-4-5-6

 9. Pendidikan Kesihatan        1-2-3-4-5-6

 10. Reka Bentuk Teknologi               4-5-6

 11. Pendidikan Seni Visual      1-2-3-4-5-6

 12. Dunia Muzik                       1-2-3-4-5-6

 13. TMK                                    1-2-3-4-5-6

 14. Pendidikan Kesenian         1-2-3-4-5-6

 15. Bahasa Arab                       1-2-3-4-5-6

 16. Bahasa Iban                       1-2-3-4-5-6

 17. Bahasa Kadazandusun      1-2-3-4-5-6

 18. Bahasa Semai                    1-2-3-4-5-6

2.PNG

F2: SUBJEK TAHUN 1-6

 1. Bahasa Melayu                  1-2-3-4-5-6

 2. English Language             1-2-3-4-5-6

 3.  Matematik                         1-2-3-4-5-6

 4. Sains                                   1-2-3-4-5-6

 5. Sejarah                               1-2-3-4-5-6

 6. Pendidikan Islam               1-2-3-4-5-6

 7. Pendidikan Moral              1-2-3-4-5-6

 8. Pendidikan Jasmani          1-2-3-4-5-6

 9. Pendidikan Kesihatan        1-2-3-4-5-6

 10. Reka Bentuk Teknologi               4-5-6

 11. Pendidikan Seni Visual      1-2-3-4-5-6

 12. Dunia Muzik                       1-2-3-4-5-6

 13. TMK                                    1-2-3-4-5-6

 14. Pendidikan Kesenian         1-2-3-4-5-6

 15. Bahasa Arab                       1-2-3-4-5-6

 16. Bahasa Iban                       1-2-3-4-5-6

 17. Bahasa Kadazandusun      1-2-3-4-5-6

 18. Bahasa Semai                    1-2-3-4-5-6

3.PNG

F3: SUBJEK TAHUN 1-6

 1. Bahasa Melayu                  1-2-3-4-5-6

 2. English Language             1-2-3-4-5-6

 3.  Matematik                         1-2-3-4-5-6

 4. Sains                                   1-2-3-4-5-6

 5. Sejarah                               1-2-3-4-5-6

 6. Pendidikan Islam               1-2-3-4-5-6

 7. Pendidikan Moral              1-2-3-4-5-6

 8. Pendidikan Jasmani          1-2-3-4-5-6

 9. Pendidikan Kesihatan        1-2-3-4-5-6

 10. Reka Bentuk Teknologi               4-5-6

 11. Pendidikan Seni Visual      1-2-3-4-5-6

 12. Dunia Muzik                       1-2-3-4-5-6

 13. TMK                                    1-2-3-4-5-6

 14. Pendidikan Kesenian         1-2-3-4-5-6

 15. Bahasa Arab                       1-2-3-4-5-6

 16. Bahasa Iban                       1-2-3-4-5-6

 17. Bahasa Kadazandusun      1-2-3-4-5-6

 18. Bahasa Semai                    1-2-3-4-5-6

Hakcipta Terpelihara 2016 - 2020 © Mohd Firhan Bin Asilin (Team Robot RPH) [+60128415711]. Segala kandungannya termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah hak milik Mohd Firhan Bin Asilin kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekali pun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada En Mohd Firhan Bin Asilin.